Die 5222.de Homepage https://www.5222.de
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Sebastian b7b80a5fe3 Added build badge to README [ci skip] 2 miesięcy temu
5222.de updated donate.md 2 miesięcy temu
.drone.yml .drone.yml: decreased hugo version, because the newest doesn't render the landing page correctly 2 miesięcy temu
.gitignore added resources to gitignore 2 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md Added build badge to README [ci skip] 2 miesięcy temu
precompress.sh added news button to menu, changed typo in addresses widget, added favicon, added precompress.sh 1 rok temu

README.md

page

Build Status

Die 5222.de Homepage

  • Gebaut mit Hugo
  • Zum bauen einfach im Verzeichnis 5222.de/ hugo ausführen, wodurch im selben Verzeichnis das Verzeichnis public/ angelegt wird, welches die fertige Seite enthält