Die 5222.de Homepage https://www.5222.de
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Sebastian 5adeeafe85 Merge branch 'new_year' of 5222/page into master 2 dni temu
5222.de updated post 2 dni temu
.drone.yml added trigger 1 miesiąc temu
.gitignore added resources to gitignore 4 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 2 lat temu
README.md Added build badge to README [ci skip] 4 miesięcy temu
precompress.sh added news button to menu, changed typo in addresses widget, added favicon, added precompress.sh 2 lat temu

README.md

page

Build Status

Die 5222.de Homepage

  • Gebaut mit Hugo
  • Zum bauen einfach im Verzeichnis 5222.de/ hugo ausführen, wodurch im selben Verzeichnis das Verzeichnis public/ angelegt wird, welches die fertige Seite enthält