Die 5222.de Homepage https://www.5222.de
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Sebastian b7b80a5fe3 Added build badge to README [ci skip] 2 månader sedan
5222.de updated donate.md 2 månader sedan
.drone.yml .drone.yml: decreased hugo version, because the newest doesn't render the landing page correctly 2 månader sedan
.gitignore added resources to gitignore 2 månader sedan
LICENSE Initial commit 1 år sedan
README.md Added build badge to README [ci skip] 2 månader sedan
precompress.sh added news button to menu, changed typo in addresses widget, added favicon, added precompress.sh 1 år sedan

README.md

page

Build Status

Die 5222.de Homepage

  • Gebaut mit Hugo
  • Zum bauen einfach im Verzeichnis 5222.de/ hugo ausführen, wodurch im selben Verzeichnis das Verzeichnis public/ angelegt wird, welches die fertige Seite enthält